Selecteer een pagina

Extra informatie en kosten

Kennismaken met mindfulness  Gratis

Bij twijfel of mindfulness iets voor je kan betekenen is er de mogelijkheid om er in een uur kennis mee te maken. We doen een aantal oefeningen (soms ook buiten als het weer het toelaat), gaan over de oefeningen en de theorie in gesprek en er is voldoende tijd voor je vragen. De kennismaking gaat door als er minimaal vier deelnemers zijn. Geef je op via een mail naar Jolanda@jop26.nl

 

Training MBSR/MBCT:  395 Euro (volg je de online training dan betaal je 199 euro)

  • Vrijblijvende kennismaking en intake (30 minuten) voordat de training start.
  • Acht weken mindfulnesstraining (telkens 2 tot 2,5 uur) en een oefen/stilte-dag ter verdieping (5 uren).
  • Zorgverzekeraars vergoeden soms (een deel van) de kosten. Ga naar zorgwijzer.nl voor de vergoedingen.
  • Is het desondanks toch niet voor je op te brengen neem dan contact met me op dan gaan we in overleg

Inbegrepen is trainingsmateriaal op locatie: zoals yogamatten, meditatiekussens, dekens; werkboek en mediabestanden (digitaal), drinken, iets lekkers en een lunch tijdens de oefendag.

Als je je hebt opgegeven via de mail dan maken we een afspraak zodat we kennis kunnen maken en onderzoeken of deze training voor jou op dit moment de juiste keuze is.

In de training gaan we leren om de aandacht te richten in elk moment; hoofd en lichaam samen in plaats van een ‘wandelend’ hoofd. Vaak zitten we zo in ons hoofd met allerlei gedachten en zijn we minder of helemaal niet bezig om te voelen hoe we ons nu eigenlijk voelen. We gaan die aandacht trainen net zoals je in de sportschool je spieren traint. En net zoals in de sportschool duurt het een poosje voor je het effect gaat merken.

Na de training zal ik je uitnodigen voor een vrijblijvend gesprek zodat we samen kunnen terugkijken op je ervaringen.

De groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers.

Er is ook de mogelijkheid om deze training individueel te volgen omdat het om welke reden dan ook lastig is voor je om in een groep deel te nemen. 

Een individuele training kost 550 euro

MBCL (Mindfulness Based Compassionate Living….de compassietraining): 395 Euro (online training 199 euro)

Een vervolg en verdieping op de mindfulness basistraining. Er zijn negen bijeenkomsten.

We leren met meer compassie naar onszelf en anderen te kijken. De Compassietraining of Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) is ontwikkeld door Erik van den Brink en Frits Koster voor iedereen die al vertrouwd is met mindfulness-beoefening en de helende werking van mindfulness wil verdiepen met oefeningen in compassie. Het is gebaseerd op een wetenschappelijk gefundeerde visie op het belang van (zelf)compassie. Zelfcompassie blijkt nauw samen te hangen met onze gezondheid en ons welzijn – fysiek, psychisch en sociaal.

Thema’s die aan de orde komen: hoe het voorstellingsvermogen voor en tegen ons kan werken; de veilige plek; de compassievolle metgezel; compassievol omgaan met weerstand, verlangen, schuld, schaamte, lastige patronen en de innerlijke criticus; compassie belichamen ; het goede binnenlaten en ruimte maken voor geluk; vergeving van onszelf en anderen; de vier levensvrienden: vriendelijkheid, medevreugde, mededogen en gelijkmoedigheid. Helpende inzichten uit de psychologie en neurowetenschappen worden in begrijpelijke taal uitgelegd. Voor thuis zijn er voor elke week oefensuggesties aan de hand van een werkboek.  Daarnaast is er audio materiaal beschikbaar.

Persoonlijke coaching/begeleiding :

Past dit bij jou? Stuur me een mail, dan maken we een telefonische afspraak om kennis te maken zodat we kunnen inschatten of er een klik is. Ook als je twijfelt of je er iets aan kan hebben kun je gewoon je vragen mailen.

Het is praktisch en gericht op de vragen en zorgen die je hebt waarbij leven vanuit wat jij belangrijk vind (je waarden) een centrale rol speelt.

Wil je meer informatie of een afspraak maken, stuur dan een mail.

Kosten: kennismaking gratis daarna  95 euro per bijeenkomst 

Meditatie- en stiltedagen:

Ter verdieping of als steun in de rug voor je eigen beoefening. De dag begint om 10.00 en eindigt om 16.00 en vindt plaats op een fijne locatie. Aan de groep kunnen minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers meedoen. Wil je meedoen stuur dan een mail of app.

 • De dag begint met een verhaal of gedicht.
 • Er worden begeleide lichaamsoefeningen (yoga, Qigong) gedaan (ochtend en middag)
 • Meditatieoefeningen (ochtend en middag)
 • We genieten samen van een lichte lunch.
 • In de middag is er wandelmeditatie en compassie oefeningen
 • Aan het einde van de dag bereiden we ons weer voor op spreken en is er een terugblik op de dag.
 • Voor de inwendige mens wordt gezorgd.

De kosten voor het deelnemen aan een stilte dag: 95 Euro 

De stiltedagen zijn te vinden in de agenda en gaan door als er minimaal 6 deelnemers meedoen.

 

Stiltewandeling:

Elke maand kun je meedoen aan een wandeling in stilte op de donderdagochtend.  Natuurlijk begeleid ik deze wandeling met kleine mindfulnessexperimenten die je kan uitproberen. Aan het einde is er tijd voor een korte terugblik en een kopje thee.  De kosten voor deze wandeling is 7.50. Wil je meedoen stuur een app of mail.

 

Mindfulness voor organisaties:

Omdat de effecten van mindfulness een positieve werking hebben op gebieden als:

 • Geestelijke- en lichamelijke gezondheid,
 • Communicatie,
 • Creativiteit,
 • Taak- en tijdmanagement en
 • Teamwerk wordt deze training meestal door werkgevers vergoedt. Als de klachten te maken hebben met het werk (stress, burn-out, werkdruk) dan kun je in overleg met je werkgever aan de training meedoen of de training kan op locatie plaatsvinden als er meerder deelnemers zijn.

Bovendien past mindfulness in een eigentijds HR beleid om te voorkomen dat er ziekte of uitval  ontstaat in de organisatie.

Bedrijven kunnen de training, als deze voor een groep werknemers gegeven wordt, fiscaal als opleidingskosten verantwoorden. Ook is het mogelijk om subsidie aan te vragen.

Voordat we starten met de training binnen de organisatie maken we eerst een afspraak zodat duidelijk gaat worden of deze training voor werknemers het meest passend is. Een groep bestaat uit 10 – 12 personen.

Voor vragen of overleg, stuur een mail. Je kunt ook kijken op vitaal bedrijf.

795 Euro (voor de werkgever)

Mindfulness voor leerkrachten:

In acht weken, telkens 2,5 uur gaan we met elkaar trainen en oefenen. Er zijn oefeningen voor thuis  van ongeveer 45 minuten per dag. Het is belangrijk daar rekening mee te houden. Voor de training, is er met iedere deelnemer een kort gesprek en na de training is er de mogelijkheid om te evalueren.

Na de training kun je in complexe situaties beter overzicht houden en heb je minder last van de werkdruk en stress. Je staat meer ontspannen voor de klas, kunt je beter concentreren, bent vaker met aandacht in het hier en nu en geniet meer van je werk.
En dat heeft niet alleen een positief effect op jouw werkplezier, maar ook op de sfeer in de klas en de kwaliteit van je lessen.

Wil je meer weten stuur dan een mail.

550 Euro pp 

Mindfulness voor (mantel)zorgers:

Zorgen voor een ander is fijn maar kan ook de nodige druk, stress en spanning met zich meebrengen. De training kan je helpen om met meer aandacht voor jezelf maar ook voor de ander de zorg te geven. Vaak kun je beter slapen, voel je je rustiger en heb je meer energie.

In acht weken, telkens 2,5 uur gaan we met elkaar trainen en oefenen. Er zijn oefeningen voor thuis van ongeveer 45 minuten per dag. Het is belangrijk daar rekening mee te houden. Vooraf aan de training, is er met iedere deelnemer een kort gesprek en na de training is er de mogelijkheid om te evalueren.

Je kan als (mantel)zorger ook informeren bij je gemeente of er subsidie is voor het volgen van een mindfulnesstraining.

Wil je meer weten of heb je nog vragen, stuur dan een mail zodat ik je op de hoogte kan houden

 

Workshops: 30 Euro per persoon

Heb je interesse in een workshop van 90 minuten, laat het weten.

 

Lees voor je gaat starten de voorwaarden:

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen die Jop26
 • Alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen zullen hierna training(en) worden genoemd.

Aanmelding

 • Aanmelding voor een training vindt plaats door een mail of app te sturen naar Jop26 waarin u aangeeft graag deel te willen nemen. Uw inschrijving is definitief wanneer u een e-mail ter bevestiging van Jop26 ontvangen heeft dat u bent ingeschreven voor de betreffende training.

Betalingsvoorwaarden

 • De betaling van de training kunt u voldoen wanneer u een factuur van ons heeft ontvangen. De factuur wordt in de regel binnen een week na de inschrijving per e-mail aan u toe gezonden, tenzij u heeft aangegeven een factuur per post te willen ontvangen.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien u de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behouden wij het recht uw gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Uw betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.
 • Wanneer u wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld van uw werkgever), vernemen wij dit graag zo snel mogelijk van u.

Annulering

In geval u uw inschrijving voor een training wilt annuleren, dient u rekening te houden met de volgende annuleringskosten:

 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
 • Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
 • Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering tussen twee en drie weken vóór aanvang van de training wordt € 25,- administratiekosten aan u in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training bent u het gehele bedrag verschuldigd.
 • Annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden: per post (Weijerswold Europaweg 26, 7742 PH Coevorden) of per mail (jolanda@jop26.nl).
 • Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.
 • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.
 • In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt Jop26 zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip cq. de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

Vertrouwelijkheid

 • Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen aan Jop26 worden verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door Jop26 behandeld. Jop26 zal nooit aan haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer.

Auteursrecht en eigendom

 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen Jop26. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.
 • Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

Klachten

 Aansprakelijkheid

 • Jop26 kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

 

Adres

Weijerswold Europaweg 26 

7742 PH  Coevorden

 

Telefoon

06-517 19 667

Email 

jolanda@jop26.nl

Kamer van Koophandel nummer 75619964. BTW identificatie NL001400408B96